สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 17 ม.ค. 2556

                         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
            นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  จัดอบรม
            การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้นำกองทุน
            พัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
            ในด้านการทำบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการ
            วางแผนการประกอบอาชีพ และนำไปพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่
            อย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาสร้างสุข บ้านหลิ่งก้าน
            ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 904 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]