สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง”

วันที่ 17 ม.ค. 2556

                      เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง”
      ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมปิง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
                     กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการทางบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร 
      เยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้า
      เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
      รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 787 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
25%
  ให้ 5 คะแนน
 
75%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]