สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล

วันที่ 10 ม.ค. 2556

                            วันที่ 10 มกราคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย  นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรม
      การจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิก
      กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการทำบัญชี
      และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการประกอบอาชีพ 
      ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านยางอ้อยใต้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 997 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]