สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

วันที่ 9 ม.ค. 2556

                           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          นำโดย  นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม
          สังเกตการณ์การรับซื้อยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด
          พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชี และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงาน
          ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 922 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]