สตส.ลำปางร่วมจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและกาชาด ประจำปี 2556

วันที่ 24 ธ.ค. 2555

                    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
          หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน
          ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในงานฤดูหนาวและกาชาดลำปาง ประจำปี 2556   โดยมี
          นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดงาน
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 951 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]