อตส.ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน สตส.ลำปาง

วันที่ 21 ธ.ค. 2555

                  วันที่ 21 ธันวาคม 2555  นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
      สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในพื้นที่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
      โดยมี นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7  และ 
      นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ข้าราชการ
      พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ
จำนวนคนอ่าน 729 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]