สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555

วันที่ 13 ธ.ค. 2555

                            วันที่ 13 ธันวาคม 2555  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
             นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
             พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน
             หรือ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลหลักเมือง
             จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 694 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]