สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง

วันที่ 13 ธ.ค. 2555

                         วันที่ 13 ธันวาคม 2555  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
              นำโดย  นางสิริกุล พรมสุรินทร์  เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
              เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปางประจำเดือนธันวาคม 2555
              ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
              ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน
              เพื่อพบปะสังสรรค์ หารือข้อราชการ อย่างไม่เป็นทางการ โดยหน่วยงาน
              ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพ
              ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 712 คน จำนวนคนโหวต 9 คน

  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]