สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รายงานผลการดำเนินงานต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 9 ธ.ค. 2555

                         วันที่ 9 ธันวาคม 2555  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          โดย  นางเทียมใจ ทรายคำ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
           ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ต่อ
          นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม
          พื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการต่าง ๆ
          ที่สำคัญ และได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
          และร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 679 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
25%
  ให้ 5 คะแนน
 
75%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]