สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวของคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง

วันที่ 3 ธ.ค. 2555

                    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555   นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม 
        หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวของคณะทำงาน
        ประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม
        สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่
        ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จำนวนคนอ่าน 765 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]