สตส.ลำปาง จัดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกาย แก่บุคลากรในสังกัด

วันที่ 3 ธ.ค. 2555

                      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
         เสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ได้เห็น
         ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย และช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง
         อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกันภายในองค์กร และในช่วงบ่าย ได้จัด
         กิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดี
         ในสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 737 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]