สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมรับบริการสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

วันที่ 29 พ.ย. 2555

                     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     จัดอบรมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมรับบริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556   โดย 
     นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  เป็นประธาน
     เปิดการอบรม  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด  อ.เมือง จ.ลำปาง
                     การจัดอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ทราบถึงประโยชน์
     ของการจัดทำบัญชี มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
     ชุมชน
จำนวนคนอ่าน 1118 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]