สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดสัมมนาโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ

วันที่ 30 ต.ค. 2555

                          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 
         จัดสัมมนา
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ  โดยมี
         วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้เกษตรกรได้รับโอกาสเรียนรู้การจัดทำ
         บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมสัมมนาครั้งนี้
         เป็นสมาชิกโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
         มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 99 ราย ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
         อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 919 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
17%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
83%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]