23 ตุลาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ต.ค. 2555

                    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  นำโดย
             นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
             พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์
             พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  
             ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
             ลำปาง  โดยมี  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
             เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
             พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงปกครองประเทศไทย
             ให้ร่มเย็นเป็นสุข และพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนได้รับ
             ถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งมีความหมายว่า
             พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
จำนวนคนอ่าน 761 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
13%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
88%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]