จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 ม.ค. 2566

               วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ
      นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปี
      งบประมาณ 2566 โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
      เวียงมอก จำกัด จำนวน 111 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหอรบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]