กิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 29 ธ.ค. 2565

          วันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตร
        และสหกรณ์ ปี 2565
จัดศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - วันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อให้บริการประชาชน
        ในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับความ
        สะดวกและปลอดภัย ณ สถานีตำรวจอำเภอห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]