ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 29 ธ.ค. 2565

                 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและ
     หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 12/2565
โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัด
     ลำปาง เป็นประธานการประชุม
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
     บริหารราชการของจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 78 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]