สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด

วันที่ 23 ธ.ค. 2565

                 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ
        นางสาวเพ็ญพร ธรรมเพ็ชร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
        บ้านกล้วยหลวง จำกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M
และแนะนำให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการฯ
        มีความเข้าใจในการใช้งาน Smart Manage และ Smart Member เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ที่ทำการสหกรณ์
        เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 54 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]