ร่วมประชุมซักซ้อมการรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 ธ.ค. 2565

            วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม
       ซักซ้อมการรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผ่านระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานต่าง ๆ
       เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
       ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 61 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]