เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

วันที่ 22 ธ.ค. 2565

      วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
    เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และ
    ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
    อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 12,742,060,195.95 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 410,560,252.46 มีสมาชิก
    จำนวน 9,318 ราย
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]