เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 22 ธ.ค. 2565

       วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วย นางภิรมย์ญา วิเชียร
   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการ
   จังหวัดลำปาง เป็นประธาน
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงาน
   ได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกัน
   โดยครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จำนวนคนอ่าน 59 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]