สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด

วันที่ 20 ธ.ค. 2565

                 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
    จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2566" หลักสูตร เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิก
    สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์ รวมถึงตระหนักในการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
    การดำเนินการและการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรม Smart 4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อ
    ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตนเอง สามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา
    ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]