จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 ธ.ค. 2565

                         วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้
          นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน
          เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ
          ต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด จำนวน 50 ราย ณ ที่ทำการสหกรณ์
          การเกษตรบ้านแลง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 78 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]