ร่วมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ขอจงรักภักดี ถวายชีวีเพื่อปกป้ององค์ราชันย์ สถาบันจักรีวงศ์"

วันที่ 11 มิ.ย. 2555

                    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  นำโดย  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
             หัวหน้าสำนักงานฯ  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรม
             เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   " ขอจงรักภักดี
             ถวายชีวีเพื่อปกป้ององค์ราชันย์ สถาบันจักรีวงศ์ "   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555
             ณ บริเวณข่วงนคร  สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
             โดยมี  นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
จำนวนคนอ่าน 825 คน จำนวนคนโหวต 7 คน

  จำนวนคนโหวต 7 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]