สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา : วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 4 มิ.ย. 2555

                                   เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2555    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
            นำโดย  นางสาวนันทนา  น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานฯ  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
            เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ บริเวณวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
            ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง   โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
            นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย  เป็นประธานในพิธี
จำนวนคนอ่าน 1227 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]