โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดลำปาง

วันที่ 29 พ.ค. 2555

                       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาอาสาสมัคร
          เกษตรด้านบัญชีและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดลำปาง
          ประจำปีงบประมาณ 2555   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัคร
          เกษตรด้านบัญชี  ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือระหว่างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีด้วยกัน
          เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2555  ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด 
จำนวนคนอ่าน 1150 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]