" พบกันฉันท์พี่น้อง "

วันที่ 28 พ.ค. 2555

                           เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2555   นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
           หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานในโครงการ  " พบกันฉันท์พี่น้อง "
           เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของสหกรณ์  ณ ห้องประชุม
           สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด  อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1386 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]