สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 28 พ.ค. 2555

                           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
           หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์เพื่อให้คำปรึกษา
           แนะนำด้านการเงินการบัญชี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
           เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2555   ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
          
                           โดยมีสหกรณ์เข้ารับบริการ จำนวน 13 สหกรณ์  รับคำแนะนำการใช้เครื่องมือ
           ทางการเงิน รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะ
           การเงินและธุรกิจ เพื่อให้สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิด
           ประสิทธิภาพ
จำนวนคนอ่าน 789 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]