สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้เพิ่มการประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย"

วันที่ 23 ก.ค. 2562

                    วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
         เรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้เพิ่มการประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
         ศูนย์เครือข่าย" ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาครูบัญชีซึ่งทำหน้าที่แทน
         กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเป็นวิทยากรหรือวิทยากรผู้ช่วยเพื่อสอนแนะกระตุ้นการเรียนรู้ และติดตามผลการทำบัญชีของเกษตรกร รวมถึง
         การสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
         กล่าวรายงาน ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จำนวนคนอ่าน 324 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]