รตส.ลงพื้นที่ตรวจราชการ สตส.ลำปาง

วันที่ 20 ก.ค. 2562

                             วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน
           ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกับแนะนำแนวทาง
           การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจในการ
           ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในพื้นที่ โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7  และหัวหน้า
           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 444 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]