ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 18 ก.ค. 2562

                         วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนา
       พื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ
       ตอนบน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และ
       น่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 291 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]