ร่วมพิธีวางพวงมาลา เจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีเปิดงาน "งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร"

วันที่ 18 ก.ค. 2562

                วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวงเจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม
         (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีเปิดงาน "งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร" ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่
         18-19 กรกฎาคม 2562 เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณความดี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ กอบกู้บ้านเมืองให้ปกติสุข
         ร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองสืบมา และร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดลำปาง ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม
         (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 296 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]