สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการ "ลำปางสะอาด"

วันที่ 12 ก.ค. 2562

                                       วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการ "ลำปางสะอาด" ปีงบประมาณ 2562 
              ในกิจกรรมรักษาความสะอาดถนน ลำปาง-เชียงใหม่ จุดที่ 6 (กม.ที่ 1 ถึง กม.ที่ 3) ระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยร่วมกันทำความสะอาด
              ถนนและบริเวณโดยรอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณแยกภาคเหนือ-ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
              เพื่อพัฒนาเมืองลำปางให้เป็นเมืองที่สวย สะอาด น่าอยู่ สนับสนุนแนวทางนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว "ลำปาง...ปลายทางฝัน"
จำนวนคนอ่าน 343 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]