ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

วันที่ 10 ก.ค. 2562

                                      วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
            ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562
และจัดนิทรรศการให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้ง
            สอนแนะการบันทึกบัญชีผ่าน Appilcation Smart Me ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ
            นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายแปลงใหญ่ข้าวตำบลเวียงตาล
            อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 331 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]