เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 ก.ค. 2562

                          วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
            โดยให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชี
            ผ่าน Appilcation SmartMe แก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
            มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปมารับบริการจำนวน 74 ราย ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา หมู่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 406 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]