เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

วันที่ 2 ก.ค. 2562

                        วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น
         โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
         และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด
         การประชุม ณ โรงแรม ibis Styles เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 332 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]