ร่วมจัดกิจกรรม "ลำปาง One Plan เสริมพลังความเข้มแข็ง แรงงานนอกระบบ (กลุ่มตัดเย็บผ้า)"

วันที่ 28 มิ.ย. 2562

                               วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม "ลำปาง One Plan เสริมพลังความเข้มแข็ง
           แรงงานนอกระบบ (กลุ่มตัดเย็บผ้า)"
เพื่อขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบให้เป็นไปตามแนวทางประชารัฐ บูรณาการทำงานในลักษณะ
           แผนเดียว ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงทางรายได้ นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน  โดยมี 
           นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง
           จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 340 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]