ร่วมงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 14 พ.ค. 2562

           วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
       ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
       และบัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีผ่าน Appilcation SmartMe แก่ประชาชนทั่วไป โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
       ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ
       หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และให้เกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
       ณ แปลงปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของนายประยุทธ พงษ์ศรี ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 364 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]