เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 พ.ค. 2562

                 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ จัดกิจกรรม
     เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคเงินให้กับศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและโรงเรียน
     การศึกษาคนตาบอด ใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแล
และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ได้ร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
     ต่อสังคม ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
     จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 381 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]