สตส.ลำปาง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ลำปาง มอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 26 เม.ย. 2562

      วันที่ 26 เมษายน 2562 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ลำปาง มอบเงินช่วยเหลือ
     แก่นายยงยุทธ กันธิยะ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เพื่อสร้างขวัญและ
     กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย จุดเกิดเหตุคือที่พักอาศัยของนายยงยุทธ กันธิยะ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย
จำนวนคนอ่าน 416 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]