โครงการ " เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม "

วันที่ 24 พ.ค. 2555

                               เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม 2555    นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
                     หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ
                     " เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ในเขตโครงการ
                     จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม "   ณ ศาลาเอนกประสงค์สหกรณ์ 
                     ตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   จัดโดยสำนักงานจัดรูป
                     ที่ดินจังหวัดลำปาง   ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้รับเชิญเป็น
                     วิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา การจัดทำบัญชีรับ -จ่าย ในครัวเรือน    และ
                     บัญชีต้นทุนอาชีพ  ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
จำนวนคนอ่าน 912 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]