ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 5 มี.ค. 2562

                   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตาม
          ผลการดำเนินโครงการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมี นายมานะ โภคินมาศ
          หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงพื้นที่
จำนวนคนอ่าน 345 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]