ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง

วันที่ 4 มี.ค. 2562

                  วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร
           และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วย
           นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุม
และได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ดังกล่าว
           ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 347 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]