ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 ก.พ. 2562

                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562
เพื่อเป็นการ
         ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดพระแก้วสุชาดารามพระอารามหลวง อำเภอเมือง
         จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 352 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]