สตส.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ร่วมสมทบน้ำดื่มและข้าวสารอาหารแห้งในโครงการ "ลำปางร่วมใจสู้ไฟป่า คืนฟ้าใส แบบไร้รอยต่อ"

วันที่ 27 ก.พ. 2562

                  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สมทบน้ำดื่ม จำนวน 320 โหล และข้าวสารอาหารแห้ง มูลค่า 5,280 บาท
      ในโครงการ "ลำปางร่วมใจสู้ไฟป่า คืนฟ้าใส แบบไร้รอยต่อ" โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ บริเวณ
      มุขหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 352 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]