ร่วมกิจกรรม "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2562

วันที่ 26 ก.พ. 2562

                     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม 
         "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2562
เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
         พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สหกรณ์การเกษตร
         เสริมงาม จำกัด อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง กิจกรรมภายในงาน มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
         มอบโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตรให้กับสหกรณ์ดีเด่นในระดับจังหวัด และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
         ระหว่างบุคลากรของสหกรณ์กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
         ในจังหวัดลำปางให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงตลอดไป
จำนวนคนอ่าน 369 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]