ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

วันที่ 20 ก.พ. 2562

                          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
           (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562
โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
           อาชีพ รวมทั้งแนะนำ Appilcation Smart Me ให้แก่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายนเรศร์ฤทธิ์ อุบลศรี
           นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 460 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]