สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 ก.พ. 2562

                                    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
               ต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งแนะนำการใช้ Application SmartMe ตามโครงการ​ 5​ ประสาน​ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่​ ถวายในหลวง​
               ปีงบประมาณ​ 2562
โดยมี นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวรุจิเรศ บุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
               และนางวันเย็น อวดกล้า ครูบัญชีทฤษฎีใหม่ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน​ 44 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 6 บ้านแม่ตาใน
               ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 332 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]