สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 17 ก.พ. 2562

                     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเสาวนีย์ แสนจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากร 
        สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงข้าว)
        อำเภอห้างฉัตร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านยางอ้อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 308 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]