เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด

วันที่ 15 ก.พ. 2562

              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
           เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด รับรองงบการเงินเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และ
           แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์
           เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 385 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]